Tag 1909

Peraturan Tahun 1909

Staatsblad 1909 Nomor 596

Voor Schriften Nopens Het Gebruik Van De Gouvernementswoningen Bij Het Marine-etablissement Door Het Aan Die Inrichting Verbonden Personeel.

Staatsblad 1909 Nomor 594

Bepaling: 1. Voor Welke In Het Wild Levende Zoogdieren En Vogels Het In Artikel 1 Van De Ordonantie In Staatsblad 1909 Nomor 497 Gesteld Verbod Niet Geldt ; 2. Voor Welke Dieren De Verbodsbepaligen, Omschreven In De Artikelen 1 En 2 Van De Evengenoemde Ordonnantie, Hetzij Geheel, Hetzij Ten Deele, Tijdelijk En Onder Telkens Bepaaldelijk Aan Te Geven Voorwaarden, Ten Doel Hebbende De Uitroeiing Van De Betrekkelijke Diersoorten Tegen Te Gaan, Door De Hoofden Van Gewestelijk Bestuur Kunnen Worden Opgeheven.

Staatsblad 1909 Nomor 593

Koninklijke Goedkeuring Op De Ordonnantie In Staatsblad 1909 Nomor 366, Waarbij Zijn Aangevuld De Artikelen 20 En 488 Van Het Reglement Op Het Rechtswezen In Genoemd Gouvernement.

Staatsblad 1909 Nomor 592

Koninklijk Besluit Van 15 October 1909 Nomor 36, Houdende Vaststelling Van Bijzondere Voorwaarden Voor Benoembaarheid Tot Gezaghebber, Eerdten, Tweeden En Derden Stuurman, Eersten, Tweeden En Derden Machinist En Leerling-machinist Bij De Gouvernements- Marine In Nederlandsch-indie En Regelen Betreffende De Uitzending Van Dergelijk Personeel Uit Nederland.

Staatsblad 1909 Nomor 591

Wijziging Van De Preanger-landrenteregeling (staatsblad 1896 Nomor 126 Juneto Staatsblad 1906 Nomor 188) Zoomede Van De Landrente-ordonnantie (staatsblad 1907 Nomor 277 Juncto Staatsblad 1909 Nomor 208).