Staatsblad 1818 No. 88

Houdende Bepalingen Ter Voorkoming Van Het Wegzeilen Van Fchepen En Vaartuigen Zonder Van Behoorlijke Uitklaringen Te Zijn Voorzien.

Staatsblad 1818 No. 87

Houdende Een Reglement Op Het Beleid Van De Regering In Nederlandsch Indie.

Staatsblad 1818 No. 86

Houdende Verklaring Van Het Reglement Op De Zeebrieven En Fcheeps Pasfen Aan Inlandsche Vaartuigen.

Staatsblad 1818 No. 85

Houdende Verklaring Van Het Reglement Op De In En Uitgaande Regten, Voor Zoo Veel Aangast De Fehepen Welke Met Permistie Der Hooge Regering Andere Gedeelten Van…

Staatsblad 1818 No. 84

Bepalende Dat Aan Vertrekkende Weduwen En Weezen Een Voorfchot Van Pensioen Zal Kunnen Werden Gegeven.

Staatsblad 1818 No. 83

Bepalende Dat De Gepenfioneerds Oficieren Aan Het Militaire Weduwen En Weezen Fonds Zullen Contribueren.

Staatsblad 1818 No. 82

Bepalende Dat De Chururgijns Der 3de Klasfe, Ten Aanzien Der Penfioenen Hunner Weduwen En Weezen, Gelijk Zullen Ftaan Met De 2de Luitenants Der Armte.

Staatsblad 1818 No. 81

Bepalende De Grenzen Van De Sourabaijasche Reede.

Staatsblad 1818 No. 80

Houdende De Bepaling Der Beheering Van Den Waterftaat Op Java.

Staatsblad 1818 No. 79

Houdende Bepalingen Omtrent Eenige Pachten.