Staatsblad 1825 No. 48

Bepalende De Hovens In Nederlandsch Indie, Waar Het Aan Alle Schepen En Vaartuigen, Van Alle Natien, Geoorloofd Zal Zijn Binnen Te Loopen, In En Uit Te…

Staatsblad 1825 No. 47

Waarbij Wordt Bepaald Dat De Dienstjaaren Van Zoodanige Ambtenaren, Waarvan De Aanstelling Aan Dechefs Van Departementen, Mitsgaders Aan De Respective Gouverneurs En Residenten Is Overgelaten, Zullen…

Staatsblad 1825 No. 46

Waarbij Wordt Bepaald Dat De Speverijen Van Benkoelen, In De Overige Nederlandsche Bezittingen Op De West-kust Van Sumatra En Te Batavia, Vrij Van Inkomende Regten Zullen…

Staatsblad 1825 No. 45

Waarbij Wordt Bepaald, Dat Voortaan De Aanvoer En Verkoop Van Zout In De Nederlandsche Bezittingen Op De West-kust Van Sumatra, Voor Elk En Een Iegelijk Zal…

Staatsblad 1825 No. 44

Waarbij Worden Gearresteerd Eenige Bepalingen Op Het Stuk Van Slaven En Slavenstand In Nederlandsch Indie.

Staatsblad 1825 No. 43

Houdende Bepaling Dat Voortaan Door Alle Verantwoording Schuldige Ambtenaren En Personen, Slechts Een Exemplaar Hunner Drie Maandelijksche Verantwoordingen Aan De Algemeene Rekenkamer Zal Behoeen Te Worden…

Staatsblad 1825 No. 42

Houdende Meer Bepaalde Voorschriften Ten Aanzien Van Het Vervolgen In Appel Der Vennissen Van De Landraden Bij De Gewone Raden Van Justitie.

Staatsblad 1825 No. 41

Omtrent De Verpachting Van 'lands Middelen En Domeinen Op Java En Madura Voor Het Jaar 1826

Staatsblad 1825 No. 40

Houdende Bepaling Dat Met 1 Januari 1826 De Heffing Der Globals En Percents Gewijze Belasting Op Het Bedragen Der Civiele Prosessen, Welke Voor De Landraden Op…

Staatsblad 1825 No. 39

Waarbij Wordt Gearresteerd Een Nieuw Reglement Op De Zamenstelling En De Regtsmagt Van De Raden Van Justitie, De Regtspleging Voor Dezelve En Het Bestuur Der Polivie…