Staatsblad 1825 No. 8

Houdende Bepaling, Dat Voortaan Van De Koffij, Welke Met Nederlandsche Schepen Naar Vreemde Havens Wordt Uitgevoerd, Aan Uitgaande Regten Zal Wordern Betaald F2 1/2 Per Pikel,…

Staatsblad 1825 No. 7

Waarbij Eene Instructie Voor Den Rooi-meester Te Batavia, Wordt Gearresteerd.

Staatsblad 1825 No. 6

Waarbij Wordt Bepaald, Dat De Gezagvoerders Van Zoodanige Kust Vaattuigen, Als Van Zee Brieven Zijn Voorzien, Zullen Verpligt Zijn Eene Behoorlyke Manster Of Scheeps Rol Aantehouden.

Staatsblad 1825 No. 5

Waarbij Wordt Bepaald, Dat Alle Nederlandsche Kustvaarders En Ter Kustvaart Geadmitteerde Schepen, Overtaan Zullen Zijn Orijgesteld Van Het Stellen Van Borgtogt Of Consignatie Voor Uitgaande Regten…

Staatsblad 1825 No. 4

Waarbij Wordt Bepaald De Prijs, Waarvoor Gedurende Het Jaar 1825, De Koffij, Van De Huurders Der Koffij Tuinen Voor Gouvernements Rekening Zal Worden Overgenomen.

Staatsblad 1825 No. 3

Waarbij Wordt Bepaald, Dat Voorlooping, Geen Kadets Van De Koloniale Marine, Voor Dien Dienst, Op De Militaire School Zullen Worden Opgeleid.

Staatsblad 1825 No. 2

Waarbij Eenlgeformulieren Warden Gearresteerd, Overeenkomsting Welke, De Ontvangers Der Inkomende En Uitgaande Regten, Huune Rekeningen En Verantwoordingen Aan De Algemeene Rekenkamer Zullen Moeten Inzenden.

Staatsblad 1825 No. 1

Houdende Alteratie Van Art. 22 Der Pacht Voorwaarden Voor Den Verkoop Van Amfioen In Het Klein, Gearresteerd Den 26 Augustus 1823 (staatsblad Nomor36), En Intrekking Van…