Staatsblad 1836 Nomor 57

Houdende Bepaling, Nopens De Beschikking Over Zoodanige Kisten En Pakkagien Als Regalen Aangegeven, Welke Bij De Kantoren Der Recherche Anafgehaald Zijn Gebleven.

Staatsblad 1836 Nomor 56

Houdende Vervallenn Verklaring Aan Den Lande, Van Boedels, Door De Wees En Boedelkamers Meer Den Een Derde Van Eene Eeuw Beheerd Wordende.

Staatsblad 1836 Nomor 55

Nopens Het Valideren Van Daggelden Reis En Verblijfkosten Aan De Residenten Adsistent Residenten Op De Buiten Bezittingen.

Staatsblad 1836 Nomor 54

Waarbij Wordt Gearresteerd Eene Regeling Voor De Inspectien Markt En De Rijstkultuur, Alsmede Der Houtbosschenn Op Het Eiland Java.

Staatsblad 1836 Nomor 53

Houdende Bepaling Nopens De Aanspraak Van De Officieren Van Het Leger, Die Als Zoodanig Bij De Djaijang Secars Worden Aangesteld, Op De Toelagen Uit Het Verhoogd…

Staatsblad 1836 Nomor 52

Houdende Aanwijzing Der Kapitalen, Waarop Van 1 Januarij 1837 , Bij De Weedkamers Op Java, Geene Renten Zullen Worden Gevalideerd.

Staatsblad 1836 Nomor 51

Waarbij Worden Vastgesteld De Algemeene En Speciale Voorwaarden Voor De Verpachting Van 'slands Middelen Op Java En Madura, De Opium Pacht Daareonder Begrepen, Voor Het Jaar…

Staatsblad 1836 Nomor 50

Houdende Bepalingen, Nopens De Heffing Van Portgelden Van Nieuwspapieren, Periodieke En Andere Gedrukte Werken Op De Postkantoren In Nederland En In De Kolonien.

Staatsblad 1836 Nomor 49

Waarbij Ter Tennis Van Het Algemeen Wordt Gebragt, 'skonings Beslut Van 6 April 1836 Nomor 57, Houdende Benoeming Van Den VIce-president En De Leden In Den…

Staatsblad 1836 Nomor 48

Waarbij, Met Intrekking Van Alle Vroegere Reglementen Van Gelijken Aard, Wordt Gearresteerd Een Reglement Op Het Beleid Der Regering Van Nederlandsch Indie.