Staatsblad 1837 Nomor 54

Maandelijksche Verklaring, Over Te Leggen Door Christelijke Leeraren In Nederlandsch Indie, Ter Bekoming Van Indemniteit Voor Huishuur.

Staatsblad 1837 Nomor 53

Verpachting Van 's Lands Middelen Over Het Jaar 1838.

Staatsblad 1837 Nomor 52

Instituut Voor De Javaansche Taal Te Soerakarta.

Staatsblad 1837 Nomor 51

Afschaffing Van Het Consumtie Regt Op De Ruwe En Gefabriceerde Was, Enz.

Staatsblad 1837 Nomor 50

Reglement Op Het Verleenen Van Pensioenen Aan Burgerlijke Ambtenaren In Nederlandsch Indie.

Staatsblad 1837 Nomor 49

Vrijstelling Van Perceelen Van Mindere Waarde dan F400, Van De Betaling Der Verponding.

Staatsblad 1837 Nomor 48

Betaling Van Onderstand Voor Kinderen In De Weeshuizen Bij Meerderjarigheid, Enz.

Staatsblad 1837 Nomor 47

Inkomende Regten Op Wijnen, Dranken, Wollen En Katoenen Goederen, Enz.

Staatsblad 1837 Nomor 46

Houdende Intrekking Der Wees- En Boedelkamer Te Soerabaija En In Plaats Stelling Van Een Agentschap Ondergeschik Aan De Wees- En Boedelkamer Te Semarang

Staatsblad 1837 Nomor 45

Bepaling Van Den Crediets Termijn Voor Den Verkoop Van Het Javasch Zout Op De Buiten-bezittingen.