Staatsblad 1843 No. 33

Explicatie Der Ordonnantie Op De Heffing Van Het Regt Van Het Klein Zegel

Staatsblad 1843 No. 32

Vrijdom Van Inkomende Regten Op Java En Madura Van Beenzwart

Staatsblad 1843 No. 31

Alteratie Der Bepalingen Op De Berekening Van Inkomende Regten Op Bier

Staatsblad 1843 No. 30

Heffing Van Ankeraadje-gelden In De Havens Van Banda, Ternate, Menado En Kema.

Staatsblad 1843 No. 29

Verpachting Van's Lands Middelen Op Java En Madura Voor Het Jaar 1844

Staatsblad 1843 No. 28

Benoeming Van Mede-sequesters Dij De Weeskamer Te Batavia, Als Belast Met Het Sequestraat

Staatsblad 1843 No. 27

Berekening Der Contributien Van Het Civiel Weduwen-, Weezen-en Burgerlijk Pensioen Fonds Over Genoten Inkomsten Gedurende Een Jaar

Staatsblad 1843 No. 26

Maandstaat Van Verleende Autorisatien Door Den Officier, Belast Met Het Beheer Over's Gouvernements Schoeners En Kruisbooten

Staatsblad 1843 No. 25

Avancement Van Officieren Met Verlof Afwezig

Staatsblad 1843 No. 24

Jurisdictie Over Het Zeewezen In Nederlandsch Indie