Staatsblad 1843 No. 3

Benoeming Van Den VIce-president Van Den Raad Van Nederlandsch Indie, Mr. P. Merkus, Tot Gouverneur Generaal Van Nederlandsch Indie

Staatsblad 1843 No. 2

Vervoer Van Koffij Van Buitenzorg Naar Batavia

Staatsblad 1843 No. 1

Intrekking Van Het Instituut Voor De Javaansche Taal Te Soerakarta