Staatsblad 1844 No. 40

Regeling Der Betalingen Wegens Voeding Van Civiele Passagiers Overgevoerd Wordende Met Oorlogsvaartuigen

Staatsblad 1844 No. 39

Vrijdom Van Uitgaande Regten Op Koffij, Vervoerd Van-en Naar Kleine Posten, Ressorterende Onder Eene Nederlandsch Indische Bezitting

Staatsblad 1844 No. 38

Bepaling Van Het Zegel Voor Verzoeken En Dispositien Om Ontheffing Of Vermindering Van Straf Niet Bij Crimineel Vonnis Opgelegd

Staatsblad 1844 No. 37

Uitsluiting Van Zoogenaamde Amboinesche Christenen Van Het Deelgenootschap Aan Het Civiel Weduwen-en Weezen-fonds

Staatsblad 1844 No. 36

Regtsvordering Tegen Ambtenaren Ter Zake Van Klagten Vam Particulieren

Staatsblad 1844 No. 35

Verpligting Voor Aspiranten Tot Plaatsing Bij De Landelijke Inkomsten En Cultures, Om Van Hunne Kennis In De Landmeetkunde Te Doen Blijken

Staatsblad 1844 No. 34

Reglement Op Het Bestuur Der Protestantsche Kerk In Nederlandsch Indie

Staatsblad 1844 No. 33

Vrijlating Aan De Comptabele Ambtenaren In Nederlandsch Indie Tot Het Stellen Van Borgtog Ten In Bewijzen Van Storting Bij De Oost-indische Maatschapij Van Administratie En Lijfrenten

Staatsblad 1844 No. 32

Vrijstelling Van De Contributien Ten Behoeve Van Het Civiel Weduwen-en Weezenfonds En Der Burgerlijke Pensioenen Over Commissie Penningen, Enz. Voor Het Inspecteren En Meten Van Particuliere…

Staatsblad 1844 No. 31

Crediet Aan Inlandsche Handelaren Voor De Betaling Van Inkomende Regten Op Gambier