Tag Staatsblad Tahun 1866

Staatsblad Tahun 1866

Staatsblad 1866 No. 10

Splitsing In Twee Gedeelten, Voor Hen, Die Dit Verlangen Van Het Innederland Af Te Leggen Examen, Om In Indie Te Worden Benoemd Tot Opzigter Der,3e Klasse Bij Den Waterstaaten 'stands Openbare Werken In Nederlandsch-indie.

Staatsblad 1866 No. 8

Wijziging Van Het Laatste Lid Van De Artike:len 36 En 47 Van Bet Reglement Op Het Notarisambt In Nederlandsch-indie (staatsblad1860, Nomor 3) En Mede Yan Voormeld Reglement Op De Vervangers, Bedoeld Bij Artikel 6 Van Hetzelve.

Staatsblad 1866 No. 7

Verdrag Van Handel En Scheepvaart Enz Op Den, Is Ten En 13den September 1846 Tusschen De Nederlanden En Rusland Gesloten.

Staatsblad 1866 No. 6

Afschaffing Der Kultuur Procenten En Regeling Der Inkomsten Van De Europesche Ambtenaren Bij Het Europeescb Binnenlandsch Bestuur Op Java En Madura.

Staatsblad 1866 No. 4

Vermeerdering Van Het Aantal Der Ter Bescbikking Van De Geografische Dienst Gestelde Korporaals En Onderofficieren Van Betindische Ieger.

Staatsblad 1866 No. 3

Hervorming Van Het Inlandsch Bestuur Op Java En Madura En Verbooging Der Bezoldigingen Van De Inlandscbe Boofden En Beambten.

Staatsblad 1866 No. 2

Het Bij De Ordonnancie Van 2 Oktober 1865 (staatsblad Nomor 109) Voor Het VIerde Kwaartal 1865 Gearresteerde Tarief Van Prijzen Volgens Welke Zullen Worden Geheven De Inkomende Regten Op Wollen-en Katoenen Goederen Vervaardigd Bewesten De Kaap De Goede Hoop