Staatsblad 1884 No. 28b

Modellen Van Een Werkcontract Tusschen Werkgevers En Van Elders Afkomstige Werklieden Op De Banda-eilanden En Van Het Register Voor De Inschrijving Dier Overeenkomsten.

Staatsblad 1884 No. 28a

Regeling Van De Onderlinge Rechten En Verplichtingen Tusschen Werkgevers En Van Elders Afkomstige Werklieden Op De Banda-eilanden (amboina)

Staatsblad 1884 No. 27a

Nader Uitstel Der Inwerkungtreding Van De Ordonnantie Van 31 October 1882 (staatsblad Nomor 271).

Staatsblad 1884 No. 16a

Aanwijzing Van Koebang Doea Als Standplaats Van Den Controleur Bij Het Binnenlandsch Bestuur In De Onderafdeeling Soepajang (sumatra's Westkust).

Staatsblad 1884 No. 236

Goedkeuring Van De Statuten Der Muziekvereeniging

Staatsblad 1884 No. 235

Regeling Van Den Aanslag Der Verponding Voor De Hoofdplaats Makasser En In De Afdeeling Noorderdistricten (celebes En Onderhoorigheden) Voor 1885.

Staatsblad 1884 No. 234

Regeling Van Den Aanslag Der Verponding Op De Banda-eilanden (amboina) Voor 1885.

Staatsblad 1884 No. 233

Regeling Van Den Aanslag Der Verponding In Residentie Menado Voor 1885.

Staatsblad 1884 No. 232

Regeling Van Den Aanslag Der Verponding In De Residnetie Oostkust Van Sumatra Voor 1885.

Staatsblad 1884 No. 231

Regeling Van Den Aanslag Der Verponding In Het Gouvernement Sumatra's Westkust Voor 1885.