Staatsblad 1897 No. 306

Reorganisatie Van Het Departement.

Staatsblad 1897 No. 305

Veerschriften Betreffende De Aanschaffing Enz, Der Tot Het Leger Behoorende Paarden.

Staatsblad 1897 No. 304

Aanvulling Van De Betreffende De Aanschaffing Enz, Der Tot Het Leger Behoorende Paarden.

Staatsblad 1897 No. 303

Wijziging Van Artikel 4 $ 5, Van Het Besluit In Staatsblad 1893 Nomor 128.

Staatsblad 1897 No. 302

Wijziging Van Artikel 8 Der Regelen Betreflende De Benoembaarheid In Bevordering Van Het Onderwijzend Personeel Aan De Openbare Inlandsche Scholen Der Iste En 2de Klasse (staatsblad…

Staatsblad 1897 No. 301

Onderhandsche Afstand Van De Pacht Van Het Recht Tot Den Verkoop Van Opium In Het Klein In De Residentie Tegal Voor Het Resteerend Gedeelte Van Het…

Staatsblad 1897 No. 300

Bepaling Dat In Residentien Lampongsche Distriten, Zuider-en Oosterafdeeling Van Borneo En Timor En Onderhoorigheden De Verpondingswaarde Voor De Eerste Maal Voor Een Tijdvak Van VIer Jaren…

Staatsblad 1897 No. 299

Reorganisatie Van Het Personeel Der Gevangenissen In De Residentie Madioen.

Staatsblad 1897 No. 298

Wijziging Van Artikel 3 Van Het Reglement In Staatsblad 1886 Nomor 235.

Staatsblad 1897 No. 297

Indienststelling Van Personeel Ten Behoeve Van De Postspaarkbank In Nederlandsch-indie.