Staatsblad 1898 No. 349

Vrijstelling Van De Belasting Op Het Slachten Van Runderen, Buffels, Paarden En Veulens Op Java En Madoera Van De Hoofden En Bevolking Van Zoogenaamde Perdikan-dessa's, Enz

Staatsblad 1898 No. 348

Invoering Eener Rechtstreeksche Hefling Van De Belasting Op Het Slachten Van Runderen, Buffels, Paarden En Veulens Op Java En Madoera

Staatsblad 1898 No. 347

Nadere Wijziging Van Artikel 58 Der Algemeene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Reglement Voor Den Postdienst In Nederlandsch-indie (staatsblad-1891 Nomor 254)

Staatsblad 1898 No. 346

Wijziging Van Het Koninklijk Besluit In Indisch Staatsblaad 1892 No200, Tot Regeling Van De Porten,in Nederlandsch-indie Te Heften, Wegens Brieven En Verdere Stukken, Die Naar Of…

Staatsblad 1898 No. 345

Herziening Der Heerendienstregeling Voor De Afdeeling Banjoewangi

Staatsblad 1898 No. 344

Herziening Der Heerendienstregeling Voor De Afdeelingen Besoeki, Panaroekan, Bondowoso En Djember

Staatsblad 1898 No. 343

Nadere Wijziging En Aanvulling Van Het Tarief Tot Regeling Der Schadeloosstelling Voor Inlanders En Met Dezen Gelijkgestelde Personen. In Strafzaken Als Getuigen Of Deskundigen Verschenen (staatsblad…

Staatsblad 1898 No. 342

Herziening Der Heerendienstregeling Voor De Residentie Kediri (staatsblad 1893 Nomor 176)

Staatsblad 1898 No. 341

Nadere Wijziging Van Het Reglement In Staatsblad 1873 Nomor 208

Staatsblad 1898 No. 340

Intrekking Van De Militaire Tarieven Nomor 22 En 26