Staatsblad 1898 No. 339

Herziening Der Heerendienstregeling Voor De Residentie Semarang (staatsblad 1893 Nomor 173)

Staatsblad 1898 No. 338

Herziening Der Heerendienstregeling Voor De Residentie Pekalongan (staatsblad 1893 Nomor 181)

Staatsblad 1898 No. 337

Pakhluisbeheer Te Menado En Amoerang

Staatsblad 1898 No. 336

Herziening Der Heerendienstregeling Voor De Residentie Cheribon (staatsblad 1893 Nomor 175)

Staatsblad 1898 No. 335

Grenzen Voor De Districts-hoofdplaats Sabang

Staatsblad 1898 No. 334

Toevoeging Van Een Afzonderlijken Secretaris Aan De Commissie Voor De Vaststelling Der Verpondingswarde Van Onroerende Goederen In Nederlandsch-indie

Staatsblad 1898 No. 333

(nederlandsch Staatsblad Nomor 213). Nadere Wijzigingvan Het Koninklijk Besluit In Staatsblad 1894 Nomor 269

Staatsblad 1898 No. 332

Voorscriften Tot Betere Verzekering Van De Richtige Voldoening Der Hoofdelijke Belasting In De Residentie Zuider- En Oosterafdeeling Van Borneo

Staatsblad 1898 No. 331

Wijziging Van Het Tarief Van Justitie-kosten En Salarissen Bij De Landraden Op Java En Madoera (staatsblad 1872 Nomor 61)

Staatsblad 1898 No. 330

Inlassching Van Eene Nieuwe Alinea Tusschen De Tweede En De Derde Alinea Van Artikel 6 Der In Staatsblad 1892 Nomor 46 Voorkomende Instructie Voor De Geneeskundigen,…