Staatsblad 1900 No. 04a

Invoering Van De Opiumregie In Genoemde Gewesten.

Staatsblad 1900 No. 339

Emolumenten Der Ambtenaren Voor De In- En Overschrijving Van Vaste Goederen In Het Gebied Der Opgeheven Residenties Krawang, Tegal, Japara, Probolinggo En Bagelen

Staatsblad 1900 No. 338

Regelingen In Verband Met De Vereeniging Der Controle-afdeelingen Kangean En Sapoedi Der Afdeeling Soemenep In De Residentie Madoera

Staatsblad 1900 No. 337

Borgtocht Van Den Notaris-vendu Meester Te Grisee

Staatsblad 1900 No. 336

Nadere Voorziening In Verband Met De Wijzigingen, Welke Inde Bestuursinrichting Op Het Eiland Java Zijn Aangebracht Wegens De Opheffing Van Een VIjftal Gewesten, Met Betrekking Tot…

Staatsblad 1900 No. 335

Intrekking Van Eenige Betrekkingen En Verdere Maatregelen In Verband Met De Wijzigingen In De Indeeling In Gewesten Van De Gouvernementslanden Op Java En Madoera, Regeling Der…

Staatsblad 1900 No. 334

Wijziging Inde Indeeling An Gewesten Van De Gouvernementslanden Op Java En Madoera. Voorschriften Betreffende De Verdere Toepassing In Het Gebied Der Opgeheven Gewesten Van De Thans…

Staatsblad 1900 No. 333

Personeel Bij Het Havendepartement Te Batavia

Staatsblad 1900 No. 332

Wijziging Van De Reglementen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Bezittingen Buiten Java En Madoera

Staatsblad 1900 No. 331

Wijziging En Aanvulling Van Het Reglement Op Het Rechtswezen Inde Residentie Menado (staatsblad 1882 N?. 27)