Staatsblad 1901 No. 362

Standplaats Van Den Posthouder Op De Mentawei-eilanden.

Staatsblad 1901 No. 361

Wijzigingen Van De Ordonnantie Op De Hoofdelijke Belasting In De Residentie Lampoengsche Districten (staatsblad 1879 Nomor 167).

Staatsblad 1901 No. 360

Toekenning Van Belooningen Aan Onbezoldigde Inlandsche Hoofden In De Landschappen Van De Onderafdeeling Boven Kampar (residentie padangsche Bovenlanden) En In De Afdeelingen Toba En Silindoeng En…

Staatsblad 1901 No. 359

Voorzieningen Nopens Het Rechtswezen In De Residentie Preanger Regentschappen In Verband Met De Opheffing Der Afdeeling Soekapoerakolot.

Staatsblad 1901 No. 358

Voorziening In De Afsluiting En Bewaring Der In De Afdeeling Soekapoerakolot Aangehouden Registers Van Den Burgerlijken Stand In Verband Met De Opheffing Dier Afdeeling.

Staatsblad 1901 No. 357

Wijziging En Aanvulling Van Het Reglement Op De Reis-, Verblijf-, En Transportkosten Van Het Inlandsch Personeel Bij Den Burgerlijken Geneeskundigen En Veterinairen Dienst (staatsblad 1882 Nomor…

Staatsblad 1901 No. 356

Koninklijke Machtiging Om Geen Uitvoering Te Geven Aan Het In Staatsblad 1898 Nomor 54 Neergelegd Beginsel, Betreffende De Inkriming Der Gouvernements Kina-onderneming En De Hervorming Van…

Staatsblad 1901 No. 355

Ontrekking Van Het Vendukantoor Te Mangoenredja. Uitbreiding Der Ressorten Van De Vendukantoren Te Manondjaja En Te Garoet.

Staatsblad 1901 No. 354

Fondsen Voor Tijdelijke Beamten, Bureauoppassersen Lokaalhuur Ten Behoeve Van De Postspaarbank.

Staatsblad 1901 No. 353

Afkondiging Van Het Koninklijk Besluit Van 1 Augustus 1901 Nomor 53, Bader Betreffende Vervroeging Van Den Meerderjarigheidsleeftijd In De Indische Wet Geving.