Staatsblad 1902 No. 460

Opening Van Een Krediet Tot Aanvulling Van Onderafdeeling 38 Der Lve Afdeeling Van Het Ile Hoofdstuk Der Begrooting Van Uitgaven Voor 1901.

Staatsblad 1902 No. 459

Indienstelling, Met Den Titel Van Kapitein Der Arabieren Ten Batavia, Van Een Hoofd Van De Arabieren En Alle Andere Vreemde Oosterlingen Geen Chinneezen, Mooren Of Bengaleezen…

Staatsblad 1902 No. 458

Intrekking Der Betrekking Van Hoofd Der Vreemde Opsterlingen Ter Hoofdplaats Soerakarta En Indienstatelling Aldaar Van Een Hoofd Der Vreemde Oosterlingen Geen Chineezen Zijnde.

Staatsblad 1902 No. 457

Bevoegdheid Van De Perma Nente Militaire Spoorwegcommissie Tot Het Verzenden Van Rege Ringstelegrammen.

Staatsblad 1902 No. 456

Wijziging Van Eenige Artikelen Der Algemeene Spoor-en Atoomtramwegreglementen.

Staatsblad 1902 No. 455

Bepaling Dat Bij Tijdelijke Voor Voorziening In De Waarneming Van Het Ambt Van Notaris, Waaraan Tevens Het Vendumeesterschap Is Verbonden De Vaarneming Van Het Laats dan…

Staatsblad 1902 No. 454

Tijdelijke Waarneming Van Bijbetrekkingen Door Een Ander dan Dengene Aan Wien De Uitoe Fening Van De Hoofdbetrekking Wordt Opgedragen.

Staatsblad 1902 No. 453

Daggelden Voor Alleen Reizende Militairen En Militaire Personen, Zoomede Landsdie Naren En Andere Personen, Niet Vallende In De Termen Van Het Reglement In Staatsblad 1890 Nomor…

Staatsblad 1902 No. 452

Bepaling Dat Te Kadipaten Eene Wijk Voor Chineezen Zal Zijn.

Staatsblad 1902 No. 451

Nadere Wijziging En Aanvulling Van Het Militair Tarief Nomor 15.