Staatsblad 1902 No. 450

Wijziging Van Artikel 1 Der Ordonnantie In Staatsblad 1891 Nomor 142.

Staatsblad 1902 No. 449

Wijziging Der Bepalingen Voor Het Inzamelen Van Steenen In 's Lands Bosschen Op Java En Madoera (staatsblad 1902 Nomor 362).

Staatsblad 1902 No. 448

Wijziging Van Eenige Reglementen Op Het Rechtswezen In De Bezittingen Buiten Jawa En Madoera.

Staatsblad 1902 No. 447

Vermindering Der Toelage Van Den Fungeerenden Havenmester Te Tandjoeng Pandan.

Staatsblad 1902 No. 446

Afscheiding: 1e Van De Afdeeling Pati Van Het District Tenggeles 2e Van Het District Selowesi (afdeeling Pati) Van Eenige Dessa's. Toevoeging Van Het District Tenggeles, Vergroot…

Staatsblad 1902 No. 445

Nadere Aanvulling Van Het Reglement Voor De Inlandsche Christenen In Het Gouvernement Der Moluksche Eilanden Op Het Aangaan Van Huwelijken (staatsblad 1861 Nomor 31 Jo Staatsblad…

Staatsblad 1902 No. 444

Reglement Voor De School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen.

Staatsblad 1902 No. 443

Wijziging Van De Eerste Alinea Sub 2 Van Artikel 1 Van Het Koninklij Besluit Indisch Staatsblad 1902 Nomor 441.

Staatsblad 1902 No. 442

Wijziging Van Eenige Artikelen Van Het Reisreglement (staatsblad 1980 Nomor 209).

Staatsblad 1902 No. 441

Intrekking Der Gouvernements Koffiecultuur In De Residentie Cheribon.