Staatsblad 1907 Nomor 537

Organistatie Van Den Dienst Der Opiumregie.

Staatsblad 1907 Nomor 536

Nadere Vaststelling Van Den Datum Van Ingang Der Bij Het Besluit In Staatsblad 1906 Nomor 430 Getroffen Maatregelen, Betreffende De Oprichting Van Een Afzonderlijk Ven Dudepartement…

Staatsblad 1907 Nomor 535

Nadere Veaststelling Van Den Datum Der Inwerkingtreding Van Den Bij Artikel 1 Van Het Besluit In Staatsblad 1907 Nomor 354 Bedoelden Maatergel.

Staatsblad 1907 Nomor 534

Indienststelling Van Een Tweede Korps Guwapende Politiedienaren Ten Behoeve Van De Afdeeling Flores.

Staatsblad 1907 Nomor 533

Verlenging Van Den Uitersen Termijn Van Betarijfs Den Aanslag Over 1907 Inde Belasting Op De Bedrijfs En Andere Inkomsten.

Staatsblad 1907 Nomor 532

Aanvulling Van Artikel 9 Der Locale Raden-ordonnantie ( Staatsblad 1905 Nomor 181).

Staatsblad 1907 Nomor 531

Opening Van De Mogelijk Heid Om Bij Gouvernements Besluit Gebiedsdeelen Met Eigen Geldemiddelen Op Verzoek Of Met Instemming Van Den Daarvoor Ingestelden Localen Raad Te Ontheffen…

Staatsblad 1907 Nomor 530

Bevoegdheid Van De Hoofden Van Gewestelijk Bestuur Op De Bezittingen Buiten Java En Madoera Om, Op Verzoek En In Het Belang Van Eigeneren Of Beheerdens Van…

Staatsblad 1907 Nomor 529

Intrekking Van De Ordonnantie In Staatsblad 1906 Nomor 98, Houdende Invoeging Van Een Nieuw Artikel 56a In De Instructie Voor De Wees Kamers In Nederlandsch-indie (…

Staatsblad 1907 Nomor 528

Standplaast Van Den Controleur Der Onderafdeeling Komering Hilio.