Staatsblad 1907 Nomor 7

Vaststelling Der Prijzen Te Betalen Voor De In 1907 Aan Den Lande In Te Leveren Koffie In De Streken In De Residentien Madioen En Preanger-regentschappen, Bedoel…

Staatsblad 1907 Nomor 6

Aanvulling Van Artikel 1 Van Het Besluit In Staatsblad 1905 Nomor 478.

Staatsblad 1907 Nomor 5

Uitvoering Van Locale Werken Ten Behoeve Van De Gemeente padang Door Elgen Personeel.

Staatsblad 1907 Nomor 4

Aanvulling Van De Voorschriften Voor Opembare Werken Onder Locaal Beheer (staatsblad 1906 Nomor 170).

Staatsblad 1907 Nomor 3

Goedkeuring Op De Wijziging Van Artikel 1 Der Statuten Van De Vereeniging. Societeit Palembang (vroeger Societeit Schoonverbond) Te Palembang.

Staatsblad 1907 Nomor 2

Wijziging Van Artikel 2 Van Het Besluit In Staatsblad 1905 Nomor 125.

Staatsblad 1907 Nomor 1

Toepasselijk Verklaring Op De Onderafdeeling Singkel Van De Voor De Afdeeling Groot-atjeh Van Het Gouvernement Atjeh En Onderhoorigheden Geldende Bepalingen Omtrent De Pacht Van Het Recht…