Staatsblad 1908 Nomor 107

Bepaling Dat Geen Invoerrecht Is Verschuldigd Voor Verhuisboedels, Behoorende Aan Beroepsconvlaggen,wapenborden En Bureaubehoeften, Ten Behoeve Van Consulaten In Nederlandsch-indie Ingevoerd.

Staatsblad 1908 Nomor 106

Invoering Van Eenebelasting Op Het Slachten Van Runderen, Buffels En Verkens In De Residentie Amboina.

Staatsblad 1908 Nomor 105

Invoering Van Eene Belasting Op Het Slachten Van Runderen, Buffels, Paarden En Verkens In De Residentie Menado.

Staatsblad 1908 Nomor 104

Invoering Van Eene Belasting Op Het Slachten Van Runderen, Buffels En Verkens In De Residentie Banka En Onderhoorigheden

Staatsblad 1908 Nomor 103

Invoering Van Eene Rundslachtbelasting In De Oostkust Van Sumatra.

Staatsblad 1908 Nomor 102

Invoering Van Eene Belasting Op Het Slachten Van Runderen En Buffels In Palembang En Samensmelting Van Deze Heffing Met De Bestaande Verkensslachtbelasting.

Staatsblad 1908 Nomor 101

Invoering Van Eene Belasting Op Het Slachten Van Varkens In Benkoelen En Samensmelting Van Deze Rundslachtbelasting.

Staatsblad 1908 Nomor 100

Strafbepalingen Op Het Uitoefenen Van De Jacht Of Het Voeren Van Schietgeweer In 's Lands Boss Chen, Waar Zulks Zonder Vergunning Verboden Is.