Staatsblad 1909 Nomor 10

Nederlandsch (staatsblad N. 430) Houdende Vaststelling Der In Nederlandsch-indie Te Ontvangen Middelen Voor De Begrooting Van 1909.

Staatsblad 1909 Nomor 9

Nederlandsch (staatsblad N. 429) Houdende Vaststelling Der In Nederlandsch Te Ontvangen Middelen Voor De Begrooting Van 1909.

Staatsblad 1909 Nomor 8

Nederlandsch (staatsblad N. 428) Houdende Vaststelling Van Het IIde Hoofdstuk Der Begrooting Voor 1909.

Staatsblad 1909 Nomor 7

Nederlandsch (staatsblad N. 427) Houdende Vastselling Van Het 1sts Hoefdstuk Der Begrooting Voor 1909.

Staatsblad 1909 Nomor 6

Grens Tusschen De Afdeeling Indragiri En De Residentie Djambi.

Staatsblad 1909 Nomor 5

Beperking Van Het Opiumgebruik In De Residentie Menado.

Staatsblad 1909 Nomor 4

Houdende Wijziging Van Het 2e Lid Van Artikel 11 Van Het Reglement Op Het Verleenen Van Pensionen Aan Europeesche Burgerlijke Ambtenaren In Nederlandsch-indie (staatsblad 1881 N.…

Staatsblad 1909 Nomor 3

Goedkeuring Op De Andermaal Gewijzigde Statutem Der

Staatsblad 1909 Nomor 1

Omschrijving Van De Pet Behoorende Bij Het Wit Kostum Der Ambtenaren Van Het Binnenlandsch Bestuur. Wijziging Van De Omschrijving Van Het Aan Te Brengen Embleem Op…