Staatsblad 1910 Nomor 686

Wijziging Van De Strafbepaling In Twee Reglementen Voor De Pacht Van Het Recht Tot Invoer En Verkoop Van Zout In De Residentie Oostkust Van Sumatra.

Staatsblad 1910 Nomor 685

Maatregelen Betreffende De Gouvernements Getah Pertjaonderneming Te Tjipetir En Het Agricultuur Chemisch Laboratorium.

Staatsblad 1910 Nomor 684

Indienststelling Bij Het Departement Van Lanbouw En Ambtenaar, Balast Met De Leiding Der Natuurwetenschappelijke Zaken , Met Den Ambtstitel Van Directeur Van 'slands Plantentuin.

Staatsblad 1910 Nomor 683

Bezoldiging Van Den Assistant Bij Het Laboratorium Voor Veeartsenijkundig Onderzoek Bij Het Departemet Van Landbouw En Indienststelling Van Een Laborant Bij Genoemd Laboratorium.

Staatsblad 1910 Nomor 682

Maatregelen Betreffende De Inlandsche Veeartsenschool.

Staatsblad 1910 Nomor 681

Tijdstip Van Inwerkingtreding Van De Koninklijke Berluiten In Indisch Staatsblad 1910 Nomor 679 En 680, Houdende Wijziging Van De Reglementen Op Het Verleenen Van Verloven Naar…

Staatsblad 1910 Nomor 680

Houdende Nadere Wijziging Van Artikel 2 Van Het Reglement Op Het Verleenen Van Verloven Naar Europa Aan De Officieren Van Het Leger In Nederlandsch-indie (staatsblad 1893…

Staatsblad 1910 Nomor 679

Houdende Nadere Wijziging Van Het Reglement Op Het Verleenen Van Verloven Naar Europa Aan Europeesche Ambtenaren In Nederlandsch-indie (staatsblad 1892 Nomor 235).

Staatsblad 1910 Nomor 678

Bepaling Dat De Aanwijzing Van De Standplaats Nieuw Singkel Voor Den Bestuurder Der Onderafdeeling Singkel En De Ontheffing Van Den Ontvanger Der In En Uitvoerrecliten En…

Staatsblad 1910 Nomor 677

Houdende Vaststelling Van Het Tijdstip Van Inwekingtreding Van De Wet Van 23 Mei 1910 (nederlandsch Staatsblad N. 138, Indisch Staatsblad Nomor 419), Tot Wijziging Van De…