Staatsblad 1917 Nomor 749

Personeel En Fondsen Ten Behoeve Van De Inlandsche Rechtbanken En Districtsgerechten In Eerstgenoemd Gewest.

Staatsblad 1917 Nomor 748

Opheffing Van De Rapats Te Painan, Soeliki, Sidjoengdjoeng, Manindjau En Baroes ; Wijziging Van De Aanwijzing Der Door Rechtskundige Ambtenaren Voorgezeten Inlandsche Rechtbanken In Eerstgenoemd Gewest…

Staatsblad 1917 Nomor 747

Wijziging Van De Reglementen Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Buitenbezettingen.

Staatsblad 1917 Nomor 746

Nadere Wijziging Van De Bepalingen Nopens De Bewijskracht Van Onderhandsche Geschriften Van Inlanders Of Met Hen Gelijkgetelde Personen.

Staatsblad 1917 Nomor 745

Intrekking Van De Aan Verschillende Op Bali Bescheiden Europeesche Ambtenaren Toegekende Toelage Wegens Dure Levenswijze.

Staatsblad 1917 Nomor 744

Afschaffing Van Het Dragen Van Een Ijzeren Halsband Door De Veroordeelden Tot Dwangarbeid In Den Ketting.

Staatsblad 1917 Nomor 442

Koninklijk Besluit Van 30 Maart 1917 Nomor 70, Houdende Bepalingan Betreffende De Verkiezing En Het Onderzoek Van De Geloofsbrieven, Alsmede Omtrent De Beslissing Van Geschillen Welke…

Staatsblad 1917 Nomor 441

Koninklijk Besluit Van 30 Maart 1917 Nomor 69, Houdende Bepalingen Nopens De Samenstlling Van Den Volkstraad, De Eerste Periodieke Aftreding Der Leden , De Aanspraken Der…

Staatsblad 1917 Nomor 440

Goedkeuring Op De Nadere Wijziging Van Artikel 11 Der Statuten Van De ,,solosche Landhuurders-ver-eeniging

Staatsblad 1917 Nomor 439

Verplaatsing Van Het Tolkantoor Te Tifoe Naar Leksoela.