Staatsblad 1918 Nomor 856

Nadere Wijziging Van De Administatieve Indeeling Van Genoemd Gewest En Maatregelen Inverband Daarmede

Staatsblad 1918 Nomor 855

Bekrachtiging Van Het Besluit Van Den Gemeenteraad Van Soerabaja Van 3 April 1918 Nomor 1918, Strekkende Tot Het Aangaan Van Eene Geldleening

Staatsblad 1918 Nomor 854

Regeling Nopens De Afdoening Van De Op Het Tijdstip Der Inlijving Bij Het Rechtstreeks Bestuurd Gebied Vannederlandsch-indie Van Den Ground Waarop De Stad Medan Is Gebouwd,…

Staatsblad 1918 Nomor 853

Nadere Wijziging Van De Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madoera

Staatsblad 1918 Nomor 852

Nadere Wijziging Van Hoofdstuk II Der Begrooting Van Uitgaven Van Nederlandsch-indie Voor Het Dienstjaar 1918 En Van Het Koninklijk Besluit Tot Splitsing In Artikelen Van Genoemd…

Staatsblad 1918 Nomor 851

Gelijkstelling Met Europeanen

Staatsblad 1918 Nomor 850

Wijziging Van Artikel 6 Letter C Van Het Besluit In Staatsblad 1917 Nomor 576, Houdende Maatregelen In Verband Met De Instelling Van Landgerechten Op Java En…

Staatsblad 1918 Nomor 849

Voeging Bij Het Rechtsgebied Van Het Landgerecht Te Bangkalan Van Dat Van Het Landgerecht Te Sampang

Staatsblad 1918 Nomor 848

Koninklijk Besluit Van 30 Mei 1918 Nomor 23, Houdende Wijziging Van De Regeling Betreffende De Centrale Kas Voor Het Volkscredietwezen

Staatsblad 1918 Nomor 847

Onteigening Van De Pereeelen Verpondig Nomor 1956 En 1957, Gelegen In De Buurt Of Wijk Gedempte Maleische Gracht, Benoodigd Voor Den Aanleg Der Lijn Batavia-angkee, Welke…