Staatsblad 1919 Nomor 834

Aanvulling Van Den Aan Het Besluit In Staatsblad 1918 Nomor 669 Gehechten Staat Der Bezoldigingen Van Het Personeel Der Staatsspoor- En Tramwegen Met Eenige Betrekkingen.

Staatsblad 1919 Nomor 828

Oprichting Van Eene Landskas Te Moeara Aman.

Staatsblad 1919 Nomor 827

Verbetering Van De Geldelijke Stelling Der Schrijvers Op De Residentiekantoren In De Gewesten Op Java En Madoera, Uitgezonderd Het Kantoor Te Soerabaja, Zoomede Op De Assistent-residentiekantoren…

Staatsblad 1919 Nomor 826

Herziening Van De Bezoldigingen Van Hulpschrijvers, Schrijvers (met Uitzondering Van De Schrijvers Op De Kantoren Van De Hoofden Van Gewestelijk En Plaatselijk Bestuur), Mantri's-politie, Mantri's-kaboepaten En…

Staatsblad 1919 Nomor 825

Gelijkstelling Met Europeanen.

Staatsblad 1919 Nomor 824

Bepaling Dat Het Rechtsgebied Van Den Landraad Te Wonogiri Omvat Het Onderregentschap Wonogiri En Dat Van Den Landraad Te Soerakarta De Gelijknamige Afdeeling, Met Uitzondering Van…

Staatsblad 1919 Nomor 823

Aanwijzing Van De Landschappen Bedoeld In Artikel 31 Der Zelfbestuursregelen 1919 (staatsblad 1919 Nomor 822).

Staatsblad 1919 Nomor 822

Regeling Aangaande De Rechten, Bevoegdheden En Verplichtingen Van Het Land Eenerzijds En Van De Zelbesturende Landschappen Buiten Java, Wier Verhouding Tot De Regeering Van Nederlandsch-indie Wordt…

Staatsblad 1919 Nomor 821

Tijdstip Van Inwerkingtreding Voor Eenige Gewesten Van De Erfpachtsordonnantie Voor De Zelfbesturende Landschappen In De Gewesten Buiten Java En Madoera (staatsblad Nomor 61) .

Staatsblad 1919 Nomor 820

Nadere Wijziging Van Het Reglement Op Het Voorloopig Beheer Van Militaire Nalatenschappen (staatsblad 1872 Nomor 208).