Staatsblad 1920 Nomor 681

Aanwijzing Van De Hoofdplaats Bandoeng Als Plaats, Waarvoor De Doodschouw-ordonnantie Toepassing Zal Vinden.

Staatsblad 1920 Nomor 680

Vermeerdering Van De Sterkte Van Het Personeel Bij De Weeskamer Te Batavia, Met Een Chineesch Lid.

Staatsblad 1920 Nomor 679

Uitbreiding Van De Personeele Belasting Tot De Inlandsche Bevolking.

Staatsblad 1920 Nomor 678

Vervanging Voor Zooveel Mogelijk Van De Verschillende Heffingen Naar Het Inkomen Door Eene Voor Alle Landaarden En Bevolkingsgroepen Geldende Inkomstenbelasting.

Staatsblad 1920 Nomor 677

Herzienning Van De Bezoldiging Van De Inlandsche Leerkrachten Bij Het Openbaar Hollandsch-inlandsch, Inlandsch Lager En Voortgezet Onderwijs En Van De Inlandsche Inspecteerende Ambtenaren Van Het Inlandsch…

Staatsblad 1920 Nomor 676

Wijziging En Aanvulling Van Artikel 4 En 5 Der Quarantaine-ordonnantie (staatsblad 1911 Nomor 277) Zoomede Artikel 10 Der Epidemie-ordonnantie (staatsblad 1911 Nomor 299).

Staatsblad 1920 Nomor 675

Koninklijk Besluit Van 12 Juni 1920 Nomor 70, Tot Wijziging Van Artikel 8 Der Regelen Betreffende De Opleiding En Uitzending Uit Nederland Van Personeel Voor Den…

Staatsblad 1920 Nomor 674

Aanwijzing Van De Afdeelingschoofdplaats Djember Als Plaats, Waar Een Agent Zal Woeden Aangesteld Als Bedoeld In Artikel 2 Lid (3) Der Bioscoop-ordonnantie (staatsblad 1919 Nomor 377).

Staatsblad 1920 Nomor 673

Indienststelling Van Een Derden Commies Op Het Kantoor Van Het Hoofd Van Den Dienst Der Arbeidsinspectie.

Staatsblad 1920 Nomor 672

Fondsen Voor De Verzending Van Vaccinestof Naar Het Op Dienstreis Zijnde Vaccineerend Personeel In Genoemd Gewest.