Staatsblad 1920 Nomor 399

Indienststelling Van Een Hoefdeommies Op Het Gewestelijk Kantoor Te Koeta Radja.

Staatsblad 1920 Nomor 398

Wijziging Van De Bestaande Indeeling Van Landsreizigers Per Atjeh-stoomtram.

Staatsblad 1920 Nomor 397

Opheffing Van Eenige Post- En Post- En Telegraafkantoren.

Staatsblad 1920 Nomor 396

Bepalingen Ter Bescherming Van Den Vischstand.

Staatsblad 1920 Nomor 395

Wijziging Van Het Algemeen Reglement Voor De Spoorwegdiensten In Nederlandsch-indie En Het Algemeen Secundair Spoorwegreglement, Zoomedo Van De Bepalingen Voor Het Vervoer Over Spoorwegen Van Groote…

Staatsblad 1920 Nomor 394

Vaststelling Voor De Gemeente padang Van Andero Data dan Die, Genoemd In De Kiesordonnantie, Voorzooveel Betreft De In 1920 Vast Te Stellen Kiezerslijst.

Staatsblad 1920 Nomor 393

Opheffing Van De Controle-afdeelinge Kadjen En Randoedongkal.