Staatsblad 1929 Nomor 497

Nadere Wijziging En Aanvulling Van De Herziene Bbl 1925/1928 (stbl. 1928 Nomor 38)

Staatsblad 1929 Nomor 496

Overscrijving Van Het Iste Hoofdstuk Van Uitgaven Der Begrooting 1927.

Staatsblad 1929 Nomor 495

Nadere Aanvulling Van De Herziene B.b.l 1925/1928 (stbl.1928 Nomor38)

Staatsblad 1929 Nomor 494

Intrekking Van Een Der Twee Betrekkingen Van Hoofd Der Balische Mohamedanen (pembekel) In De Onderafdeeling Boeleleng, Afdeeling Singaradja

Staatsblad 1929 Nomor 493

Aanwijzing Van De Gewestelijke Hoofdplaats Jogjakarta Als Gebied, Waarvoor De Doodschouw-ordonnnatie (stbl. 1916 Nomor 612) Mede Toepassing Zal Vinden.

Staatsblad 1929 Nomor 492

Nadere Aanvulling En Wijziging Van De Instructie Voor De Ambtenaren, Belast Met De Toepassing Van Het Reglement Op De Openbare Verkoopingen In Nederlandsch-indie (stbl 1908 Nomor…

Staatsblad 1929 Nomor 491

Nadere Aanvulling En Wijziging Van Het Reglement Op De Openbare Verkoopingen In Nederlandsch-indie (stbl. 1908 Nomor 189). Bijlagen Voolksraad Zitt. 28-29, Ond. 129-st.1-6; Hand.c.v.g. 144-157, 158.

Staatsblad 1929 Nomor 490

Regeling Van Den Eigendomsovergang Op Den Lande Van De Landen Tjampea, Sadeng Of Pnejawoengan En Tjiboenboelan. Bijlagenn Volksraad Zitt. 29-30, Ond. 76-st. 1-8. Hand. C.v.g. 127-136,…

Staatsblad 1929 Nomor 489

Nadere Wijziging En Aanvulling Van De Herziene Bbl 1925/1928 (stbl. 1928 Nomor 38)

Staatsblad 1929 Nomor 488

Wijziging Van De Provincie Ordonnantie, De Java Provincie-kiesordonnantie En De Regentschapsordonannantie. Bijlagen Volksraad Zitt. 29-30, Ond. 39-st. 1-8; Hand.c.v.g. 159-173