Staatsblad 1938 Nomor 199

Korting Op De Vaste En Daarmede Op Een IIjn Te Stellen Landsuitkeerigen Aan De Openbare Gemeenschappen Voor De Jaren 1935,1936,en 1937.bijlagen Volksraad Ziit 1937-38,ond

Staatsblad 1938 Nomor 198

Wijzing Van De ,, Regeling Van De Bevodering En Het Ontslag Van De Europeesche En De Op Gelijken Voet Behandelde Officieren Van Het Nederlandsch-indische Leger Benedden…

Staatsblad 1938 Nomor 197

Tijdelijke Vernieuwing Van Het Verbod Van Den Invoer Van Suiker (,,suikerinvoer-ordonnantie 1938

Staatsblad 1938 Nomor 196

Opdracht Aan Den Vice-president Van Den Raad Van Nederlandsch-indie Van Het Dagelijksch Beleid Der Zaken Gedurende De Reis Van Zijne Excellentie Den Gouverneur-general Naar Oost- En…

Staatsblad 1938 Nomor 195

Invoering Van De Landshondenbelasting Op De Plaatsen Klappa-kampit, Damar Soelmar En Lipat Kadjang (residentie Bangka En Onderboorigheden).

Staatsblad 1938 Nomor 194

Aanteekening En Openbaarmaking Van Het Koninklijk Besluit In Nederlandsch Staatsblad 1938 Nomor 1390 Tot Aanwijzing Overeenkomsting Artikel 133. Vijfde Lid Der Hooger-onderwijswet, Van In Nederlandschindie Verworven…

Staatsblad 1938 Nomor 193

Wijziging Van Het Besluit In Staatsbald 1937 Nomor 620, Houdende Eene Hernieuwde Vaststellingvan De Regeling Van De Aan De Inlandsche Hoofden In De Afdeeling Groot-atjeh Toe…

Staatsblad 1938 Nomor 192

Toepasselijkverklaring Van De Bepaligen Voor Europeanen Op Een Aantal Personen.

Staatsblad 1938 Nomor 191

Nadere Wijziging Van De ,, Theerestrictre-verordening 1938

Staatsblad 1938 Nomor 190

Nadere Wijzing En Aan Vuliing Van De ,,splitsing In Artikelen En Sub -artikelen Van De Posten Van Hoofdstuk II Van Afdeeling IX Der Begrooting Voor Het…